Shivarathri at Dharmakshetra - 24.02.2017

Shivarathri at Dharmakshetra - 24.Feb 17