Maha Nagarsankirtan at Dharmakshetra - 18 Nov 2018